Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel: 514 064 787
email: zamowienia@krowkolandia.pl

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy  prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest: Targmedia Piotr Olsiński NIP 822 203 18 50 , mail : zamowienia@krowkolandia.pl
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. poprze adres e-mail: zamowienia@krowkolandia.pl
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku gdy projekt wymaga akceptacji lub innych działań ze strony kupującego, jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie przesłana wymagana informacja zwrotna pozwalająca przystąpić do realizacji zamówienia zastrzegamy sobie prawo do wykonania zamówienia zgodnie z przesłanymi informacjami i materiałami uznając, że Kupujący nie wyraża żadnych zastrzeżeń, a wszelkie reklamacje z tytułu niewłaściwości w zamówieniu wynikających z braku wcześniejszych uwag przez Kupującego nie będą uznawane.

 

Płatności

 1. Forma płatności – przelew na konto podane w formularzu zamówień
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę oraz spełnienie warunków opisanych w treści oferty towaru.

 

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej.

 

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Towar powinien być kompletny w oryginalnym opakowaniu. Reklamowanie naruszonego bądź niekompletnego towaru nie będzie przez Sklep uwzględniane.
 2. Przed akceptacją przesłanego projektu graficznego prosimy o wnikliwe sprawdzenie treści (np. imiona, data, podziękowania itd.). Po zatwierdzeniu projektu graficznego wszelkie reklamacje nie będą uznawane.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć i wizualizacji Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru
 6.  Przed akceptacją przesłanego projektu graficznego należy wnikliwie sprawdzić jego treść , po zatwierdzeniu projektu wszelkie reklamacje związane z treścią nie będą uznawane
 7. Zamówienie złożone przez e- mail  jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu sklepu www.krowkolandia.pl
 8. Należy sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera, w razie uszkodzeń konieczne jest spisanie protokołu szkody, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Brak protokołu szkody wynikłej podczas transportu może być powodem nieuwzględnienia reklamacji z tego tytułu.
 9. Reklamacje należy składać mailowo w czasie do 24 godzin od otrzymania przesyłki.
 10. W przypadku zamówień krówek wysyłane są one świeżo przygotowane, dlatego mogą nieco zmienić swój kształt podczas transportu, na skutek przenoszenia paczek przez kuriera, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
 11. W przypadku nadruku fullcolor na etykietach, należy mieć na uwadze, że papier wykorzystywany przy etykietach jest w kilku miejscach mocno zaginany, w związku z tym w miejscach zgięć może być delikatnie widoczna biała krawędź papieru wynikła z zawijania etykiety. Jest to normalne zjawisko nie mogące być podstawą do reklamacji.
 12. Na etykietach cukierków zaraz po zawinięciu w warunkach wysokich temperatur mogą pojawić się widoczne niewielkie wilgotne plamy, przechowywanie świeżych cukierków w suchym i chłodnym miejscu powoduje zaniknięcie wilgoci na papierku.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Produkty które oferujemy są przygotowywane specjalnie na zamówienie i nie mogą zostać zwrócone bez podania przyczyny. Są to świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów (art. 10 ust. 2 pkt 4)

 

Ochrona prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO. Administratorem danych osobowych jest: Targmedia Piotr Olsiński ul Kościuszki 14/7 U 05- 300 Mińsk Mazowiecki  kontakt@targmedia.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
b) wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą,
c) dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy,
d) zgodnym z dodatkowo wyrażoną zgodą w celu prowadzenia działań marketingowych (m.in. przesyłanie newslettera, oferty handlowej, informacji o akcjach promocyjnych, informacji o dostępności produktów,
konkursach i innych eventach),
e) wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
f) obsługi zgłoszeń, kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres mailowy

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Pozyskane dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym:

 1.  podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, dostawcom
  usług, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie
  przetwarzania danych osobowych,
 2. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w
  przepisach prawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do publikowania swoich projektów, wykonanych dla Zamawiającego w celach marketingowych

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.